Fighter Listing

선수 목록

으로 필터링
선수 목록
기록
신장
체중
17-4-0
( 승-패-무 )
6' 3"
( 190 cm )
235 파운드
( 106 kg )
6-0-0
( 승-패-무 )
5' 11"
( 180 cm )
170 파운드
( 77 kg )
19-6-0
( 승-패-무 )
5' 4"
( 162 cm )
115 파운드
( 52 kg )
17-4-0
( 승-패-무 )
6' 0"
( 182 cm )
170 파운드
( 77 kg )
추 성훈
"Sexyama"
14-6-0, 2NC
( 승-패-무 )
5' 10"
( 177 cm )
170 파운드
( 77 kg )
14-3-0
( 승-패-무 )
6' 3"
( 190 cm )
265 파운드
( 120 kg )
7-0-0
( 승-패-무 )
5' 3"
( 160 cm )
115 파운드
( 52 kg )
34-8-0, 1NC
( 승-패-무 )
5' 9"
( 175 cm )
135 파운드
( 61 kg )
7-4-0
( 승-패-무 )
5' 9"
( 175 cm )
135 파운드
( 61 kg )
26-3-0
( 승-패-무 )
5' 7"
( 170 cm )
145 파운드
( 65 kg )
5-2-0
( 승-패-무 )
5' 5"
( 165 cm )
115 파운드
( 52 kg )
14-2-0
( 승-패-무 )
6' 0"
( 182 cm )
170 파운드
( 77 kg )
12-1-0
( 승-패-무 )
5' 8"
( 172 cm )
145 파운드
( 65 kg )
22-2-0
( 승-패-무 )
5' 7"
( 170 cm )
135 파운드
( 61 kg )
에디 알바레즈
"The Underground King"
28-5-0, 1NC
( 승-패-무 )
5' 9"
( 175 cm )
155 파운드
( 70 kg )
7-1-0
( 승-패-무 )
5' 8"
( 172 cm )
125 파운드
( 56 kg )
26-11-0
( 승-패-무 )
5' 9"
( 175 cm )
155 파운드
( 70 kg )
12-2-0
( 승-패-무 )
5' 11"
( 180 cm )
170 파운드
( 77 kg )
샘 알베이
"Smile'N"
31-10-0, 1NC
( 승-패-무 )
6' 2"
( 187 cm )
185 파운드
( 84 kg )
13-3-0
( 승-패-무 )
5' 10"
( 177 cm )
145 파운드
( 65 kg )
결과 1-20 ~의(에) 663

미디어

최근
UFN 상하이 대회 메인이벤트 마이클 비스핑 vs. 켈빈 가스텔럼 대결 프리뷰
2017. 11. 23
UFC 헤비급의 떠오르는 별 프란시스 은가누의 훈련을 살펴보자. 은가누는 UFC 218 대회에서 알리스타 오브레임을 상대한다.
2017. 11. 23
UFC 파이트패스 독점 공개, 맥스 할로웨이 출연 더 익스체인지 프리뷰
2017. 11. 23
짧은 준비 기간에도 불구하고 출전을 결심한 마이클 비스핑, UFN 상하이 대회에서 켈빈 가스텔럼을 상대한다.
2017. 11. 22